Ingaphezulu komhlaba

Umhlaba olimekayo okhanyayo, ofanele izitshalo emhlabathini wobumba.

Amanani amakhulu ayatholakala.