Izingxenyana zezindawo ze-FL Smidth 150 amathani ngehora

Ukufaka izindlu, izinduku zohlu, okunamathiselwe kohlu, imoto kagesi, ishaft yensimbi