Amabhande okuhlangana nawo

Okubanzi okunobukhulu obude obuhlukahlukene, nobubanzi nobukhulu.